Privacy

In het kader van de Algemene Verordening van Persoonsgegevens (AVP) die per 25 mei 2018 is ingegaan hebben wij onze privacyverklaring hierop aangepast.

Niet alleen om aan de wet te voldoen, maar ook om de privacy van iedereen die met BEND CRM in contact komt te respecteren. 
Op deze manier zorgen wij er graag voor dat alle door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. 
In deze privacyverklaring beschreven we hoe BEND CRM met uw persoonsgegevens omgaat. 

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het vastleggen van uw interesse in één of meerdere crm-oplossingen van BEND CRM. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten. 
Indien u zich via onze website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze kennisdocumenten, nieuwsbrief of bijeenkomsten, dan wel gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. 
Indien uw organisatie klant is van BEND CRM, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze overeenkomst of op grond van de wet. Daarnaast heeft BEND CRM een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen event, downloaden kennisdocumenten), aanvullende informatie te sturen over BEND CRM zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen. 

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Die gegevens heeft BEND CRM nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij BEND CRM afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart BEND CRM de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal BEND CRM de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij BEND CRM op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics 
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt BEND CRM geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. 

Nieuwsbrief

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van BEND CRM. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over onze CRM diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Verstrekking aan derden

BEND CRM verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van BEND CRM bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider en de hostingpartij).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over BEND CRM, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen.

BEND CRM 
Laan Corpus den Hoorn 108 
9728 JR Groningen 
050-8200213 
info@bendcrm.nl 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 23 mei 2018.

Gratis online nieuwsbrief ontvangen?


Schrijf je nu in voor onze gratis online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom de Microsoft Powered Apps van Bend!

Aanmelden nieuwsbrief